Tura Mühendislik

Kalite Yönetimi

  • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.
  • Şirketin toplam kalite ilkelerinin tüm çalışanlarımız tarafından bilinmesini ve uygulanmasını sağlamak.
  • Sürekli gelişmeye ve insana yatırıma dayalı olan insan kaynakları politikamıza ulaşma şansını sağlayacak doğru kişileri istihdam etmek. Çalışanlarla güvene dayalı bir iş birliği sürdürmek.
  • Tüm hatalardan kurtulmak için arıza analizi yapmak.
  • Maliyetlerimizi azaltmak, verimliliğimizi artırmak, sermayemizin artmasıyla ortaya çıkan performansımızı iyileştirmek ve şirketimizin rakiplerimizin önünde olmasını sağlamak.
  • Kalite sistemini bir zorunluluk olarak değil, müşteriye karşı bir sorumluluk olarak kabul etmek ve uygulamak.
  • Süreç ve ürün güvenilirliğini sürekli artırmak ve kalite maliyetlerini optimize etmek.
  • Sevkiyatların zamanında ve istenilen miktarda yapılmasını sağlamak.
  • Tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak.
  • Müşteri beklentilerinin gözetiminde, optimum kaliteye dayalı endüstriyel prosesler için yeni bir düşünce biçimini sürdürmek
Tura Mühendislik